Aktuális:

"Töltsd le az applikációt - Utazz és Nyerj egy Valentin napi hétvégét a 6X6 Taxi-val” NYEREMÉNYJÁTÉK!!

TÖLTSD LE - RENDELJ - UTAZZ ÉS NYERJ A 6X6 TAXI RENDELŐ APPLIKÁCIÓJÁVAL!

"Töltsd le az applikációt - Utazz és Nyerj egy Valentin napi hétvégét a 6X6 Taxi-val"

JÁTÉKUNK VÉGET ÉRT!

KÖSZÖNJÜK A SOK-SOK LETÖLTÉST ÉS ALKALMAZÁSON KERESZTÜL ÉRKEZETT MEGRENDELÉST.

NYERETSÜNKET KIÉRTESÍTETTÜK ÉS GRATULÁLUNK SZ. BARABARÁNAK!

 

 

 

                                                         Részvételi és játékszabályzat

A Játék szervezője

A 6x6 TaxiKft.. (székhely: 1116 Budapest, Kondorosi út 2/a, a továbbiakban: "Szervező"). A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki a "6x6 Taxi Rendelés" ingyenes Mobil Applikációját letölti a Google Play Áruházból vagy az Apple Store-ból vagy a Windows Áruházból és igénybeveszi szolgáltatásunkat (továbbiakban: "Játékos").

A Játékban nem vehetnek részt

A Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1-2. pontjai alapján közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér; hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;

           

A Játék időtartama

A Játék 2017. február hó 01 napján 00.00.01 órától 2017. február hó 10 napján 12.00.00 óráig tart. A határidő a megrendelések beérkezésének határidejét jelenti. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett megrendelések érvénytelenek.

 

A Játék menete, sorsolások,

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:

A Játék időtartama alatt az a Játékos, aki a 6x6 Taxi Android-os vagy iOS vagy Windows rendszerre tervezett ingyenesen letölthető"6x6 Taxi Rendelés" Mobil Applikációját letölti, taxit rendel, a neve mellé rögzítette a „VALENTIN” szótés a megrendelés teljesített fuvarként rögzítésre került a Szervező számítógépes rendszerében.

 

A nyerés módja

Nyerési lehetőség: A 2017. 02.01. – 2017.02.10-e között a "6x6 Taxi Rendelés" Mobil Applikációval rendelők között sorsolásos rendszerben kerül kihúzásra a nyertes. A nyertest telefonon értesítjük és egyeztetjük vele az időpontot, amikor a nyereményét, amely 3 nap 2 éjszaka a balatonszárszói Pole Position Beach Hotelben, reggelivel, és egy meglepetés Valentin napi éjszakai fürdőzéssel a szálloda Jacuzzi-jában, amikor csak a nyertes és párja van jelen.

 

Nyereményekre való jogosultság és a nyertesek értesítése

Szervező a nyerteseket értesíti a megrendelést követő munkanapon. Amennyiben a nyertes személy hozzájárul, úgy a szervező közzé teszi a közösségi oldalán.A nyerést követően a Szervező telefonon értesíti a Játékost a nyerés tényéről.

 

 

Adózási kérdések

A Szervező vállalja, hogy a Játékkal kapcsolatosan felmerült személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást megfizeti. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli (ide tartozik pl. utazási költség, postaköltség, telefonköltség, stb.).

 

Adatkezelés

A Játékban való részvételével a Játékos elfogadja jelen Játékszabályzatot és elismeri, hogy a Játékban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.

A Játékban regisztrálók feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy

  1. nyertességük esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település és az irányítószám megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint marketing célokra a továbbiakban felhasználja 2017.december 31-ig;
  2. személyes adataikat (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám) a Szervező a későbbiekben kizárólag saját marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára felhasználja 2017.december 31-ig;
  3. nyertességük esetén róluk és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervező akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználja;
  4. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják jelen Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

Vegyes rendelkezések

  1. A Játékkal kapcsolatban a jogi út minden tekintetben kizárva.
  2. Szervező fenntartja a Játékszabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a Játék Honlapján közzéteszi.
  3. A Szervező a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem sorsol, a nyeremények változtatási jogát fenntartja.
  4. Szervező  minden jogot fenntart magának a Honlappal kapcsolatban.
  5. Szervező a Honlap használata közben esetlegesen fellépő hibákért, károkért (szoftver és hardverhibákért, adatvesztésért, akár felhasználói oldalon, akár üzemeltetői oldalon történnek) semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező a Játék lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

Budapest, 2017. január 25.

A Szervező részéről_

6x6 Taxi Kft.

 

http://ppbeach-hotel.hu/

 

 

 
Kövess minket Facebook-on is: https://facebook.com/6x6taxi |

2017. 6x6 Taxi