Adatkezelési tájékoztató:

Adatkezelési szabályzat:

1. Az adatkezelő neve:
6x6 Taxi Kft.

2. Az adatkezelő címe:
1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.

3. Az adatkezelő elérhetőségei:
Központi E-mail cím: taxi@6x6taxi.hu
Megrendelésekkel kapcsolatban: rendel@6x6taxi.hu
Központi telefonszám: +36 1 6 666 666

4. Az adatkezelés megnevezése:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárul.

5. A kezelt adatok:

a) A regisztrációhoz szükséges kötelezően megadott adatok:
Név, Telefonszám, E-mail cím.

b) A taxi rendelés során kötelezően, vagy a felhasznál önkéntes tevékenységének következtében megadott adatok: Utas neve, Utas telefonszáma, Utas e-mail címe. A megrendeléshez megadott minden cím és naptári adatok.

c) A felhasználó önkéntes tevékenysége által megadott profiladatok.

6. Az adatkezelés célja:

a) A regisztráció során megadott adatok felhasználásának célja, a felhasználó azonosítása, jogosultságainak ellenőrzése, kezelése.

b) A taxi rendelés során megadott adatok felhasználásának célja, hogy a megrendelő által megadott időben és helyen, a taxi szolgáltatást biztosítsuk. Ezen adatokat az adatkezelő, a saját zárt rendszerében is tárolja, mely adatok védelméről a 6X6 TAXI Kft. üzletszabályában leírtak szerint jár el.

c) A profiladatként megadott adatok felhasználásának célja, a felhasználó kényelmének biztosítása. Ezen adatok körében, a taxi szolgáltatáshoz tartozó utazási szokásokkal kapcsolatos adatokat statisztikai célokra is felhasználjuk, mely statisztika az adatkezelő szolgáltatásai minőségének javítására szolgálnak. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

7. Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által kötelezően, vagy a felhasználó önkéntes tevékenységének következtében megadott adatokat addig tároljuk, amíg a felhasználó tagja e weboldalnak. A felhasználó által kezdeményezett regisztrációjának törlése során, az adatkezelő legkésőbb 5 munkanapon belül törli a felhasználóhoz kapcsolódó összes olyan adatot, mely a weboldal használatához szükséges. A 6.a, pontban leírt zárt rendszerben tárolt adatok törléséről a 6X6 TAXI Kft. üzletszabályában leírtak szerint jár el. A szolgáltató a felhasználó működését korlátozhatja, amennyiben a felhasználó nem az Általános Felhasználási Feltételeknek megfelelően használja e weboldalt. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor. A 31/2013(IV.18) Főv. Kgy. rendelet 4. § (5) bekezdése értelmében a telefonhívásokat - ideértve a megrendelést, annak elfogadását és a feladatot teljesítő személytaxi vezetője részére történt továbbítását is - elektronikus formában rögzíteni kell és a rögzítésétől számított legalább 3 hónapig meg kell őrizni.

8. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

9. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse munkatársunkat a taxi@6x6taxi.hu e-mail címen.

 
Kövess minket Facebook-on is: https://facebook.com/6x6taxi |

2019. 6x6 Taxi