Rólunk:

Cégfilozófia

A 6x6 Taxi Kft. 1993 tavaszán alakult, majd 1996-ban polgárjogi megállapodással közös rendszer üzemeltetésére egységes arculattal jelent meg a taxi szolgáltatói piacon a Voláncom Kft. által fenntartott Volán Taxival. A jelenleg működtetett rendszer alapszervezete a korábbi Volán Taxi, mely szervezet közel 40 éves múltra tekint vissza a taxi-szolgáltatás szakterületén.

A 6x6 Taxi-rendszerben együttműködő társaságok szolgáltatásának egyesítése révén a magyar taxispiac egyik meghatározó szervezetévé váltak, az egységes üzletpolitikával, a gyors, pontos, megbízható és megfizethető szolgáltatóként, tőkeerős gazdasági hátteret biztosítva a rendszer működtetéséhez.

A 6x6 Taxi védjegyoltalom alatt lévő logója alatt jelenleg közel félezren tevékenykednek, a havi szinten – átlagosan - 150.000 elégedett megrendelő kiszolgálására, illetve a szerződött céges partnerek száma eléri az ezret, amely növekedési tendenciát tükröz számunkra.

A 6x6 Taxi éves szinten több száz rendezvényt, idegenforgalmi és szórakoztató komplexumot szolgál ki, eredményesen. A rendszer dolgozói döntő többségükben 15-25 éves szakmai múltra tekintenek vissza, mivel a cégcsoport törzsgárdájának szakmai gyakorlatának megkezdése, arra az időre vezethető vissza, amikor mindössze két állami cég volt jelen a piacon.

A 6x6 Taxi rendszerbe való belépés szigorú szakmai követelmények teljesítése esetén valósulhat meg: Jogszabály által előírt taxis vállalkozói végzettség igazolása, a 31/2013 sz. önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti minősítéssel rendelkező taxi gépjármű, megfelelő esztétikai és műszaki állapota, hiteles taxióra, pénzügyi kaució, a gépkocsivezetőnél kifogástalan megjelenés (ruházat, higiénia).

Valamint egy igen szigorú városismereti, etikai, belső szabályzati komplex vizsgaanyag sikeressége alapján kerülnek kiválasztásra a leendő kollégáink, amely a 6x6 Taxi rendszere által kötelezően előírt tanfolyam elvégzését követően történik meg. A rendszerbe való belépést a vállalkozáscsoportnak mindenkori piaci helyzete határozza meg a teljesítendő fuvarszám, a létszám, az egy fuvarra eső átlag árbevétel tükrében.

Az esetlegesen felmerülő megrendelői panaszok értékelésénél, melyeket mindig és kötelezően jegyzőkönyvben rögzítünk, első és alapvető szempont a 6x6 Taxi rendszerben, hogy

"a MEGRENDELŐ az első és a legfontosabb számunkra!"

Megítélésünk szerint a szigorú szabályok közé szorított gépkocsivezetőknek is érdeke, hogy a 6x6 Taxi jelzéssel közlekedő gépkocsiról eredendően tudják az utasok, hogy nálunk jó kezekben vannak.

A hirdetett szlogenünk,
"Értéket szállítunk!"
is erre kötelez bennünket.

A minőségi szolgáltatás érdekében tett törekvéseink értékelésének objektív bizonyítéka, hogy a 6x6 Taxi Kft. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012-ben immár 11. alkalommal a végzett munkájáért a Budapest Week címu angol nyelvű sajtóorgánum olvasóközönsége - akik többnyire hazánkban dolgozó külföldi üzletemberek - Best of Budapest cím odaítélésével ismerte el. Ezen kívül az MSZ EN ISO 9001:2009 minősítést is megkapta cégünk INTERCERT 08276 tanúsítvány regisztrációs számon. 2012-ben elnyertre a SuperBrands minősítést a szolgáltatói szektorban, illetve a Magyar Brands minősítést.

Adatkezelési szabályzat:

1. Az adatkezelő neve:
6x6 Taxi Kft.

2. Az adatkezelő címe:
1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.

3. Az adatkezelő elérhetőségei:
Központi E-mail cím: taxi@6x6taxi.hu
Megrendelésekkel kapcsolatban: rendel@6x6taxi.hu
Központi telefonszám: +36 1 6 666 666

4. Az adatkezelés megnevezése:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárul.

5. A kezelt adatok:

a) A regisztrációhoz szükséges kötelezően megadott adatok:
Név, Telefonszám, E-mail cím.

b) A taxi rendelés során kötelezően, vagy a felhasznál önkéntes tevékenységének következtében megadott adatok: Utas neve, Utas telefonszáma, Utas e-mail címe. A megrendeléshez megadott minden cím és naptári adatok.

c) A felhasználó önkéntes tevékenysége által megadott profiladatok.

6. Az adatkezelés célja:

a) A regisztráció során megadott adatok felhasználásának célja, a felhasználó azonosítása, jogosultságainak ellenőrzése, kezelése.

b) A taxi rendelés során megadott adatok felhasználásának célja, hogy a megrendelő által megadott időben és helyen, a taxi szolgáltatást biztosítsuk. Ezen adatokat az adatkezelő, a saját zárt rendszerében is tárolja, mely adatok védelméről a 6X6 TAXI Kft. üzletszabályában leírtak szerint jár el.

c) A profiladatként megadott adatok felhasználásának célja, a felhasználó kényelmének biztosítása. Ezen adatok körében, a taxi szolgáltatáshoz tartozó utazási szokásokkal kapcsolatos adatokat statisztikai célokra is felhasználjuk, mely statisztika az adatkezelő szolgáltatásai minőségének javítására szolgálnak. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

7. Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által kötelezően, vagy a felhasználó önkéntes tevékenységének következtében megadott adatokat addig tároljuk, amíg a felhasználó tagja e weboldalnak. A felhasználó által kezdeményezett regisztrációjának törlése során, az adatkezelő legkésőbb 5 munkanapon belül törli a felhasználóhoz kapcsolódó összes olyan adatot, mely a weboldal használatához szükséges. A 6.a, pontban leírt zárt rendszerben tárolt adatok törléséről a 6X6 TAXI Kft. üzletszabályában leírtak szerint jár el. A szolgáltató a felhasználó működését korlátozhatja, amennyiben a felhasználó nem az Általános Felhasználási Feltételeknek megfelelően használja e weboldalt. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor. A 31/2013(IV.18) Főv. Kgy. rendelet 4. § (5) bekezdése értelmében a telefonhívásokat - ideértve a megrendelést, annak elfogadását és a feladatot teljesítő személytaxi vezetője részére történt továbbítását is - elektronikus formában rögzíteni kell és a rögzítésétől számított legalább 3 hónapig meg kell őrizni.

8. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

9. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse munkatársunkat a taxi@6x6taxi.hu e-mail címen.

 
Kövess minket Facebook-on is: https://facebook.com/6x6taxi |

2021. 6x6 Taxi